СТ-017 Quality control company PRO-CERT dooel Kavadarci

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Quality control company PRO - CERT dooel Kavadarci
Adresë
Mosa Pijade str, bb, buil.1, Kavadarci
www.procert.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Certification of processes of production of organic agricultural products in accordance with the Law on Organic Agricultural Production (Official Gazette No.146/2009) and Law amending the Law on Organic Agricultural Production (Official Gazette No. 53/2011, 149/2015, 39/2016 and 132/2016).
Akreditimi i parë
29.07.2022
Data e vlefshmërisë së certifikatës
28.07.2026