CT – 013 PROCERT CONTROL AND CERTIFICATION ОKS dooel import – export Skopje

Product certification body

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
PROCERT CONTROL AND CERTIFICATION ОКS dooel import- export Skopje Product certification body
Adresë
Str. Metodija Shatorov Sharlo, No. 15/1-6 , 1000 - Skopje
www.procert.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Certification of processes of production of organic agricultural products in accordance with the Law on Organic Agricultural Production (Official Gazette No.146/2009) and Law amending the Law on Organic Agricultural Production (Official Gazette No. 53/2011, 149/2015, 39/2016 and 132/2016).
Akreditimi i parë
11.06.2018
Data e vlefshmërisë së certifikatës
10.06.2022