CT – 005 MQS

MQS – Macedonian trade company for certification and assessment-DOO Skopje

MKS-DOO Skopje 

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
MQS – Macedonian trade company for certification and assessment – DOO Skopje
MKS-DOO Skopje
Adresë
Bul.Partizanski Odredi 106-1/002, Skopje
www.mqs.com.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
МКС EN ISO 9001:2015
Quality management system certification
МКС EN ISO 14001:2015
Environmental management systems certification
МКС ISO 45001:2018
Occupational health and safety management systems certification
Akreditimi i parë
26.03.2012
Data e vlefshmërisë së certifikatës
25.03.2024