CT – 012 Certifying Body for Product ZIMCERT Institute for Testing Materials and Development of New Technologies “Skopje” AD – Skopje

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
ZIMCERT Institute for Testing Materials and Development of New Technologies "Skopje" AD - Skopje
Certifying Body for Product
Adresë
Zivko Cingo 16, 1000 Skopje R. Macedonia
www.zimad.com.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Certification of products: Cement, Masonry cement Certification of processes: Concrete, Bituminous mixtures and Agreggates
Akreditimi i parë
16.08.2017
Data e vlefshmërisë së certifikatës
15.08.2025