OI – 115 Company technical examination and analysis PSS- Radovis / Inspection Body Department of tachographs

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Company technical examination and analysis PSS- Radovis / Inspection Body Department for tachographs
Adresë
Industriska Str. n.n., 2420 Radovis
075/479-801
pss.radovis@gmail.com
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of analogue and digital tachographs
Akreditimi i parë
15.08.2019
Data e vlefshmërisë së certifikatës
14.08.2027