OI – 116 EURO INSPEKT DOO Skopje

Inspection body for lifts, cranes and transporters

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
EURO INSPEKT DOOEL Skopje
Adresë
Bul. ASNOM no.36local13 Aerodrom 1000 Skopje
trajcelozanoski@gmail.com
+389 78 224 282
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection (control) of lifts, conveyors and forlifts and mining equipment
Akreditimi i parë
13.12.2019
Data e vlefshmërisë së certifikatës
12.12.2027