Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

OI – 120 Inspection body – EKO KONTROL

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Inspection body – EKO KONTROL
Adresë
Oktomvriska Revolucija no.60/local 2 1300 Kumanovo
info@scc.mk
+389 34 552 266
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection (control) of lifts, cranes and conveyors, mining equipment.
Akreditimi i parë
05.08.2020
Data e vlefshmërisë së certifikatës
04.08.2024