OI-123 BISPAG FIREFIGHTING TECHNIQUE DOOEL Skopje / Technical service

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
BISPAG FIREFIGHTING TECHNICS DOOEL Skopje / Technical service
Adresë
Bul. Makedonsko kosovska brigada bb 1000 Skopje info@bispag.mk
+ 389 2 2611-286
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection (control) of systems for protection against atmospheric discharges and low voltage installations.
Akreditimi i parë
12.05.2021
Data e vlefshmërisë së certifikatës
11.05.2025