OI-131 IIS Ltd. Skopje

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
IIS Ltd. Skopje
Adresë
8th March Str. No 11-1/1 Skopje – Center
phone +389 70 357-228
+389 70 206-768
E-mail: contact@iis.com.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of electric power facilities and electrical equipment
Akreditimi i parë
11.05.2022
Data e vlefshmërisë së certifikatës
10.05.2026