OI – 133 Company for trade and services OGIS DOOEL Skopje- Branch Ofice ELTECH NDT Skopje

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Company for trade and services OGIS DOOEL Skopje- Branch Ofice ELTECH NDT Skopje
Adresë
Skupi 3A no.35/6 KARPOSH, 1000 Skopje
info@eltech-ndt.eu
+389 70 283 291
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection (control) of lifts, cranes and conveyors
Akreditimi i parë
12.10.2022
Data e vlefshmërisë së certifikatës
11.10.2026