OI – 080 Company for technical inspection and examination TECHNICAL CENTRE FOR QUALITY LTD Skopje

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Company for technical inspection and examination TECHNICAL CENTRE FOR QUALITY LTD Skopje
Adresë
BAGDADGSKA no.15-21 Karpos Skopje
tck.centar@yahoo.com
+389 75 420 830
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of pressure equipment, transportable pressure equipment, metal structures, lifts, cranes and industrial conveyors, mining technical equipment and control of tanks for transport of dangerous goods without overpressure (class 3 to 9).
Akreditimi i parë
23.05.2014
Data e vlefshmërisë së certifikatës
22.05.2026