OI – 085 ZGJIMI COMPANY Kasam DOOEL s.Poroj Tetovo

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
ZGJIMI COMPANY Kasam DOOEL s.Poroj Tetovo
Adresë
s. Poroj bb. 1200 Tetovo
Zgjimi_company@hotmail.com
Tel. 044 337 869
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of vehicles, tachographs and taximeters
Akreditimi i parë
21.01.2015
Data e vlefshmërisë së certifikatës
20.01.2027