OI-093 TECHNICAL INSPECTION EMSA DOOEL Negotino

Inspection body for analog and digital tachographs

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
TECHNICAL INSPECTION EMSA DOOEL Negotino
Inspection body for analog and digital tachographs
Adresë
Industriska no.28 1440 Negotino
tehnickipregledemsa@yahoo.com
tel. 072-218-985
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of analog and digital tachographs
Akreditimi i parë
09.11.2015
Data e vlefshmërisë së certifikatës
08.11.2023