Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

OI – 094 ITIS Ltd. Skopje

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
ITIS Ltd. Skopje
Adresë
Kozle Str. No.49 1000 Skopje, Republic of Macedonia
02 3214 246, 070 357 583
info@itis.com.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of electrical power facilities, electrical products, devices and equipment, and inspection of products, protective systems and installations for use in potentially explosive atmospheres
Akreditimi i parë
07.12.2015
Data e vlefshmërisë së certifikatës
06.12.2027