Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

OI – 100 DTPU “VAGAR GAPE DIME” export-import DOOEL – Prilep

VAGAR GAPE DIME CONTROL Inspection body for balances class II,III,IIII

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
DTPU “VAGAR GAPE DIME” export-import DOOEL – Prilep
VAGAR GAPE DIME CONTROL Inspection body for balances class II,III,IIII
Adresë
Str. ‘’11-th October” No.107 7500 Prilep
www.vagargapedime.mk
vagargapedime@gmail.com
Tel/Fax: +389 48 428 889,
Mob.: +389 70 308 289; +389 70 208 289
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of weighing instruments
Akreditimi i parë
14.09.2016
Data e vlefshmërisë së certifikatës
13.09.2020