OI – 112 Meta Servis DOOEL, Tetovo

Inspection body for inspection of flow and volume meters for liquid fuels and liquefied petroleum gas 

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Meta Servis DOOEL, Tetovo
Adresë
Str.Radovan Conic, No.8/8, 1200, Tetovo
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of flow and volume meters for liquid fuels and liquefied petroleum gas
Akreditimi i parë
25.02.2019
Data e vlefshmërisë së certifikatës
24.02.2023