Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

OI – 020 TAHO D.O.O.E.L Skopje

Inspection body for analog tachographs, digital tachograpfs and taximeters

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
TAHO D.O.O.E.L Skopje
Inspection body for analog tachographs, digital tachograpfs and taximeters
Adresë
Boris Trajkovski 90, 1000 Skopje
zlatko@tahoskopje.com.mk
02 3 111 888
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of analog tachographs, digital tachographs and taximeters
Akreditimi i parë
03.09.2009
Data e vlefshmërisë së certifikatës
02.09.2025