OI – 030 ELMONT DOOEL Veles

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
ELMONT DOOEL Veles
Inspection body for tachographs, taximeters, non-automatic weighing instruments up to 2 000 kg, low-voltage electrical installations, grounding, protection against atmospheric charges, lighting and level of noise.
Adresë
Andon Shurkov No.4 Veles
www.elmont.com.mk
Tel. 075 216704
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of analog tachographs, digital tachographs, taximeters, non-automatic weighing instruments up to 2000 kg, low-voltage electrical installations, grounding, protection against atmospheric charges, lighting and level of noise.
Akreditimi i parë
14.07.2010
Data e vlefshmërisë së certifikatës
13.07.2026