OI – 036 Messer Vardar Tehnogas Messer Group Gmbh dooel

Inspection body for transportable pressure equipment

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Messer Vardar Tehnogas Messer Group Gmbh dooel
Inspection body for transportable pressure equipment
Adresë
Ul. Istocna Zona b.b., Gazi Baba, 1040 Skopje, R. Macedonia
02 2581 380
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection (control) of transportable pressure equipment
Akreditimi i parë
24.12.2010
Certificate valid until
23.12.2026