OI – 043 FEMILI TTV DOO Skopje

Inspection body for analog, digital tachographs and taximeters

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
FEMILI TTV DOO Skopje
Adresë
Sidska br.6 1000 Skopje
femilittv@yahoo.com
02 2041-111
070-230-831
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of analog tachographs digital tachographs and taximeters
Akreditimi i parë
28.03.2011
Data e vlefshmërisë së certifikatës
27.03.2023