OI – 065 AMD G.N. USLUGI DOO BITOLA CENTRE FOR VEHICLES

Inspection body for vehicles

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
AMD G.N. USLUGI DOO BITOLA CENTRE FOR VEHICLES
Adresë
Aron Aroesti no.3, 7000 Bitola
tel. +389 47 203 220
kontakt@amdbitola.com.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
- Single vehicle approval in categories L,M,N,O,T,C,R,S;
- Inspection of altered and repaired vehicles which are additionally fitted:
- retrofit LPG unit in vehicle,
- protective foils or colored glasses,
- mechanical coupling devices of motor vehicles and their trailers (coupling balls);
- Tachographs;
- Taximeters.
Akreditimi i parë
10.09.2012
Data e vlefshmërisë së certifikatës
09.09.2024