Bashkëpunim ndërkombëtar

ILAC

Anëtarësimi në ILAC i IARM paraqet një konfirmim se janë përmbushur kriteret ndërkombëtarisht të njohura për kryerjen e aktiviteteve akredituese, dmth. konfirmimin se IARM funksionon

Повеќе »

IAF

Forumi Ndërkombëtar i Akreditimit (IAF) është një shoqatë globale e organizmave të akreditimit dhe organizmave të tjera të interesuara në çështjen e vlerësimit të konformitetit

Повеќе »