Laboratorë të akredituar për kalibrim

LK – 006 Ministry of economy

Bureau of metrologyDepartamenti për kalibrim / Departamenti për kalibrim / Laborator për presion, Laborator për temperaturë, Laborator për sasitë elektrike, Laborator për akustikë dhe dridhje,

Повеќе »

LK-009 Farmahem DOOEL, SKOPJE

Farmahem Environmental Laboratory – Calibration department Сertifikatë për akreditim me numër LK – 009 Organ i akredituar Farmahem DOOEL, SKOPJE Farmahem Environmental Laboratory – Calibration

Повеќе »