Laboratorë të akredituar për kalibrim

LK – 006 Ministry of economy

Bureau of metrologyDepartment for calibration / Department for calibration / Laboratory for pressure, Laboratory for temperature, Laboratory for electrical quantities, Laboratory for acoustic and vibration Сertifikatë

Повеќе »

LK-009 Farmahem DOOEL, SKOPJE

Farmahem Environmental Laboratory – Calibration department Сertifikatë për akreditim me numër LK – 009 Organ i akredituar Farmahem DOOEL, SKOPJE Farmahem Environmental Laboratory – Calibration

Повеќе »