Lajmet e fundit

JCTLM Workshop

06-10.12.2021 Takimi dhe seminari dyvjeçar i anëtarëve dhe palëve të interesuara të JCTLM. Tejkalimi i sfidave ndaj standardizimit global të testimit laboratorik klinik: materialet referuese

Повеќе »