Elementor #18094

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Приватна здравствена установа дијагностичка биохемиска лабораторија, микробиолошка лабораторија и лабораторија по молекуларна дијагностика ПЗУ БИОТЕК ЛАБОРАТОРИЈА СКОПЈЕ
Адреса
Ул. Васил Ѓоргов бр. 12, 1000 Скопје Република Северна Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Хематолошко, биохемиско, микробиолошко и молекуларно тестирање на биолошки примероци
Прва акредитација
30.06.2021
Дата на важност на сертификатот
29.06.2025