Mirë se vini!

Misioni ynë është të sigurojmë besim në rezultatet e vlerësimit të konformitetit në mbështetje të ekonomisë maqedonase dhe asaj botërore.

Për vlerësuesit, ekspertët dhe OVK

Paketa informacioni, dokumente, forume dhe blogje për vlerësuesit dhe organet e konformitetit

Pyetjet e bëra më shpesh

Një nga pyetjet më të zakonshme dhe përgjigjet e detajuara për secilën nga ato