Инспекциски тела

ИТ – 007 ТАХОГРАФ ДОО Прилеп

Инспекциско тело за аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри Сертификат за акредитација број ИТ – 007 Акредитирано тело ТАХОГРАФ ДОО Прилеп Инспекциско тело за аналогни

Повеќе »

ИТ – 008 КИНЗОР ДООЕЛ – Скопје

Инспекциско тело за аналогни и дигитални тахографи Сертификат за акредитација број ИТ – 008 Акредитирано тело КИНЗОР ДООЕЛ – Скопје Инспекциско тело за аналогни тахографи,

Повеќе »

ИТ – 010 КОНФОРМА ДООЕЛ Скопје

Центар за инспекција на возила (ЦИВ)/КОНФОРМА Сертификат за акредитација број ИТ – 010 Акредитирано тело КОНФОРМА ДООЕЛ Скопје Центар за инспекција на возила (ЦИВ)/КОНФОРМА Адреса

Повеќе »

ИТ – 016 МАКИНСПЕКТ Д.О.О. – Скопје

Kвалитативна и квантитативна инспекција на течни горива Сертификат за акредитација број ИТ – 016 Акредитирано тело МАКИНСПЕКТ Д.О.О. – Скопје Адреса Бул.Партизански Одреди бр.17а 1-1/мезанин

Повеќе »

ИТ – 020 ТАХО Скопје Д.О.О.Е.Л

Инспекциско тело за аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксaметри Сертификат за акредитација број ИТ – 020 Акредитирано тело ТАХО Скопје Д.О.О.Е.Л Инспекциско тело за аналогни

Повеќе »