Регионална Соработка

Потпишан Меморандум за соработка со Федералната служба за акредитација на Руската Федерација

Институтот за акредитација на Република Македонија (ИАРМ) потпиша Меморандум за разбирање со Федералната служба за акредитација на Руската Федерација. Меморандумот е потпишан во рамки на осмата

Повеќе »

ИАРМ потпиша договор за соработка со акредитационото тело на Република Молдавија

Во рамките на посетата на Институтот за акредитација на Република Македонија, организирана во состав на обуката „Инфраструктура за квалитет за безбедност на храна“ за земјите

Повеќе »

Статус на полноправна членка во ЕA

Институтот за акредитација на Република Македонија се стекна со статус на полноправна членка во Европската организација за акредитација (European co-operation for Accreditation) на 21 ноември

Повеќе »

ИАРМ потпиша договор за соработка со институтот за акредитација на Босна и Херцеговина (БАТА)

 Институтот за акредитација на Република Македонија на 23 февруари 2010 година, во Сараево, потпиша Договор за соработка во областа на акредитацијата со Институтот за акредитација

Повеќе »

Институтот за Акредитација на Република Македонија (ИАРМ) потпиша Договор за соработка со националното акредитационо тело на Република Бугарија

На 24.11.2008 година Институтот за Акредитација на Република Македонија (ИАРМ) потпиша Договор за соработка со националното акредитационото тело на Република Бугарија, Bulgarian Accreditation Service (BAS) Во

Повеќе »