Новости

Одржана четвртата Меѓународна конференција за “Квалитет и компетентност 2019“

Во организација на Македонското здружение на лаборатории и инспекциски тела (МАКЛАБ) од 03 до 05 октомври 2019г., во хотел Силекс, Охрид, се одржа Меѓународната конференција на тема ,,Квалитет и компетентност

Повеќе »

Обука за вработените во ИАРМ на тема: ,, Општи барања за тела за акредитација кои што акредитираат тела за оцена на собразност MKC EN ISO/IEC 17011:2018”

Согласно Годишниот план за обуки на ИАРМ 2018/2019 година на 12 и 13 февруари 2019 г. во просториите на ИАРМ се одржа редовна обука за

Повеќе »