Акредитирани лаборатории за тестирање

ЛТ – 002 МАКПЕТРОЛ А.Д. – Скопје

Лабораторија за тестирањe Сертификат за акредитација број ЛТ – 002 Акредитирано тело МАКПЕТРОЛ АД – СКОПЈЕ Лабораторија за тестирање на нафтени деривати, гас, биодизел –

Повеќе »

ЛТ – 004 МАККОНТРОЛ доо – Скопје

Претпријатие за контрола на квалитет и квантитет на стоки и консалтингЛабораторија МАККОНТРОЛ Сертификат за акредитација број ЛТ – 004 Акредитирано тело МАККОНТРОЛ доо – Скопје

Повеќе »

ЛТ – 005 Ј.З.У.Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

Оддел за хемиски и радиолошки испитувања 1.Одделениеза испитувањеквалитетнахрана 2.Одделениезаиспитувањенаводи 3.Одделение за испитување на здравствена исправност на предмети за општа употреба 4.Одделение законтаминенти и екотоксикологија 5.Одделениеза испитувањенаметали

Повеќе »

ЛТ – 007 Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии “Скопје” АД Скопје

Лабораторија за испитување на градежни материјали Сертификат за акредитација број ЛТ- 007 Акредитирано тело Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии ”

Повеќе »

ЛТ – 008 Технолаб доо – Скопје

Друштво за технолошки и лабораториски испитувања, проектирање и услуги Лабораторија за еколошки испитувања Сертификат за акредитација број ЛТ- 008 Акредитирано тело ТЕХНОЛАБ доо Скопје, Друштво

Повеќе »

ЛТ – 010 ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани

Лабораториски Испитувачки Комплекс Лабораторија за санитарна хемијаЛабораторија за санитарна микробиологија Сертификат за акредитација број ЛТ – 010 Акредитирано тело ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани

Повеќе »