Акредитирани лаборатории за тестирање

ЛТ – 002 МАКПЕТРОЛ А.Д. – Скопје

Лабораторија за тестирањe Сертификат за акредитација број ЛТ – 002 Акредитирано тело МАКПЕТРОЛ АД – СКОПЈЕ Лабораторија за тестирање на нафтени деривати, гас, биодизел –

Повеќе »

ЛТ – 004 МАККОНТРОЛ доо – Скопје

Претпријатие за контрола на квалитет и квантитет на стоки и консалтингЛабораторија МАККОНТРОЛ Сертификат за акредитација број ЛТ – 004 Акредитирано тело МАККОНТРОЛ доо – Скопје

Повеќе »

ЛТ – 008 Технолаб доо – Скопје

Друштво за технолошки и лабораториски испитувања, проектирање и услуги Лабораторија за еколошки испитувања Сертификат за акредитација број ЛТ- 008 Акредитирано тело ТЕХНОЛАБ доо Скопје, Друштво

Повеќе »