СТ за системи за управување

СТ – 005 МКС

МКС – Македонско трговско друштво за сертификација и оценување – ДОО Скопје МКС-ДОО Скопје Сертификат за акредитација број СТ – 005 Акредитирано тело МКС –

Повеќе »

СТ – 006 MKД СЕРТИФИКАT

Сертификационо тело при AM ЦЕРТ ДООЕЛ СКОПЈЕТело за сертификација на системи за управување Сертификат за акредитација број СТ – 006 Акредитирано тело MKД СЕРТИФИКАT –

Повеќе »

СТ – 009 ИНТЕРЦЕРТ ДООЕЛ- Скопје

Тело за сертификација на системи за управување Сертификат за акредитација број СТ – 009 Акредитирано тело ИНТЕРЦЕРТ ДООЕЛ- Скопје Адреса Јордан Мијалков 44/2-10, Канцеларија: Јордан

Повеќе »