LT – 016 EKOTEH DOZIMETRY Co.Ltd. – Branch in Skopje

Laboratory EKOTEH DOZIMETRY

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
EKOTEH DOZIMETRY Co.Ltd.-Branch in Skopje
Laboratory EKOTEH DOSIMETRY
Adresë
Kuzman Josifovski Pitu 28/16, 1000 Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of ionizing radiation with determination of ambient dose equivalent and determination of personal dissymmetry
Akreditimi i parë
02.07.2010
Data e vlefshmërisë së certifikatës
01.07.2026