Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

Dokumentet e

Procedurat

(МР 03-03)Vlerësim i punës së vlerësuesve dhe ekspertëve
(МР 03-04) Përzgjedhja, trajnimi dhe vlerësimi i vlerësuesve
(МР 03-05) Kompetencat e kërkuara për kontrollor QMS EMS
(FO 04-01) Ndryshimi i kërkesave për akreditim
(FO 04-02) Procedura për zgjerimin e fushës së aktiviteteve të IARM-së në fusha të reja
(FO 05-01) Procedura e vlerësimit
(FO05-02) Metodologjia e vlerësimit
(FO 05-04) Dorëzimi i dokumenteve në IARM
(FO 05-05) Procedura në rast të ndryshimeve në organet e akredituara
(FO 05-06) Gradacioni i moskonformiteteve
(FO 05-07) Procedura e vlerësimit në zyrë dhe dëshmia e organeve të certifikimit për sistemet e menaxhimit
(FO 05-08) Procedura për analizën e rrezikut gjatë planifikimit të vlerësimit dhe marrjen e mostrave gjatë kohës së vlerësimit
(FO 05-09) Procedura për akreditimin e brezit fleksibël
(FO 05-10) Procedura për vlerësimin e organit inspektues
(FO 05-11) Procedura për vlerësimin dhe akreditimin e metodave të marrjes së mostrave
(FO 05-12) Procedura për vlerësimin dhe akreditimin e organeve certifikuese për prodhimin organik bujqësor
(FO 05-13) Procedura për aplikimin e MKTS CEN / TS 15675: 2009 në procedurën e akreditimit të laboratorëve për testimin e emetimeve nga burimet stacionare
(FO 05-14) Zona dhe diapazoni i akreditimit të organeve oër vlerësimin e konformitetit
(FO 06-01) Menaxhimi me ankesat
(FO 09-01) Rregullore për organizimin dhe punën e Institutit për Akreditim të Republikës së Maqedonisë.
(FO 09-02) Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës në Institutin për Akreditim të Republikës së Maqedonisë
(FO 10-1) Procedura për pezullimin dhe tërheqjen e akreditimit
(Р16) Kodi i sjelljes për punonjësit e IARMV