LT – 019 JZU Center of Public Health Skopje

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
JZU Center of Public Health Skopje
Adresë
III Makedonska brigade no.18, 1000 Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of agriculture products, animal products, food,beverages, water Food and water sampling
Akreditimi i parë
15.12.2010
Data e vlefshmërisë së certifikatës
14.12.2022