Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

LT – 019 JZU Center of Public Health Skopje

PHU Center of Public Health Skopje
Department of Hygiene and Environmental
Protection
1. Section of sanitary chemistry
2. Section of ecotoxicology
3. Section of utilityhygiene
4. Section of food hygiene
Department of Microbiology and Parasitology
1. Section of sanitary microbiology

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
PHU Center of Public Health Skopje Department of Hygiene and Environmental Protection
1. Section of sanitary chemistry
2. Section of ecotoxicology
3. Section of utilityhygiene
4. Section of food hygiene
Department of Microbiology and Parasitology
1. Section of sanitary microbiology
Adresë
III Makedonska brigade no.18, 1000 Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of agriculture products, animal products, food,beverages, water Food and water sampling
Akreditimi i parë
15.12.2010
Data e vlefshmërisë së certifikatës
14.12.2026