LT – 041 GEOKONTROL DOOEL, Strumica

Laboratory for Testing of Construction Materials 

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
GEOKONTROL DOOEL Strumica GEOKONTROL- LABORATORIJA
Laboratory for Testing of Construction Materials
Adresë
ul.Teodosie Gologanov No.130 – Skopje (Treska factory)
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of construction materials
Akreditimi i parë
21.08.2013
Data e vlefshmërisë së certifikatës
20.08.2021