Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

LT – 048 Rade Koncar – Service and repairs of electrical products, LLC Skopje

Test laboratory for high voltage equipment

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Rade Koncar - Service and repairs of electrical products, LLC Skopje
Test laboratory for high voltage equipment
Adresë
3th Makedoska Brigada No.52, 1000 Skopje
www.koncar.com.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of electrical transformers and sampling
Akreditimi i parë
23.02.2015
Data e vlefshmërisë së certifikatës
22.02.2027