LT – 060 DPTU „Buchim” DOO engineering

Laboratory for testing of ores, water and lime 

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
DPTU „Buchim” DOO
Laboratory for testing of ores, water and lime
Adresë
ul.”Marshal Tito” b.b. – Radovish,
tel. +389 32 637004; +389 32 637007
fax: +389 32 635-976
hemiska@bucim.com.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Тesting of ores, water and lime
Akreditimi i parë
03.02.2016
Data e vlefshmërisë së certifikatës
02.02.2028