Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

LT – 062 University “Ss. Cyril and Methodius” – Faculty of Civil Engineering, Skopje

Laboratory for buliding materils, contructuion products and structures 

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
University “Ss. Cyril and Methodius” - Faculty of Civil Engineering, Skopje-
Laboratory for buliding materils, contructuion products and structures
Adresë
Blvd. Partizanski odredi 24, 1000, Skopje
www.gf.ukim.edu.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of construction products, materials and structures
Akreditimi i parë
22.04.2016
Data e vlefshmërisë së certifikatës
21.04.2024