LT-079 FZC 11 OKTOMVRI AD KUMANOVO

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
FZC 11 OKTOMVRI AD KUMANOVO
FZC – Testing Laboratory
Adresë
11 November 87A, Kumanovo
http://www.fzc11oktomvri.com.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of mechanical characteristics of metals, mechanical characteristics of non- metals (plastics), metallographic analysis of steels, chemical analysis of steels and zink.
Akreditimi i parë
18.11.2019
Data e vlefshmërisë së certifikatës
17.11.2023