Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

LT – 084 Laboratory for living and working environment CTS Industry

Laboratory for living and working environment

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Laboratory for living and working environment CTS Industry
Adresë
Str. London no. 2 local 22, canal, lamella V, Karpos, Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Laboratory for living and working environment
Akreditimi i parë
02.06.2021
Data e vlefshmërisë së certifikatës
01.06.2025