LT-088 NYSK Holdings, Skopje

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
NYSK Holdings, Skopje
Adresë
bul. 112 no.217, Industrial Zone Kjojlija, Petrovec
+389 2 274 7576
https://www.nyskholdings.com
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Physical chemical and microbiological testing
Akreditimi i parë
05.11.2021
Data e vlefshmërisë së certifikatës
04.11.2025