LK – 014 ERAMED N.T.P.

ERAMET

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
ERAMED N.T.P.
ERAMET
Adresë
Str. GJERGJ FISHTA - SHKABAJ – OBILIQ, 15000 KOSOVO
Тел. +381 38 713 999
Факс. +381 38 713 999
www.era-med.com
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Calibration of mass, volume, temperature, relative humidity, measuring instruments in the field of chemistry and optical quantities
Akreditimi i parë
12.07.2017
Data e vlefshmërisë së certifikatës
11.07.2025