Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit dhe bashkëpunimit biznesor dhe teknik mes IARM dhe OBV

Memorandumi ka për qëllim të avancojë bashkëpunimin mes Institutit për Akreditim të Republikës së Maqedonisë dhe Odës së Bizneseve të Vogla ose OBV, në mënyrë transparente për t’i shpallur aktivitetet e tij, iniciativat për përmirësimin e legjislacionit në fushën në të cilën vepron Instituti për Akreditim i Republikës së Maqedonisë, si dhe ndihmë në ngritjen e vetëdijes publike për zbatimin e direktivave të Bashkimit Evropian në fushën e punës së Institutit për Akreditim të Republikës së Maqedonisë.