OI – 114 DIKOS DOOEL Kocani / Insect body

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
DIKOS DOOEL Kocani/ Inspection body
Adresë
Krizevska Str., No 12. 2300 Kocani
070/354-879; 033/275-001
info@dikos.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of analogue and digital tachographs
Akreditimi i parë
17.07.2019
Data e vlefshmërisë së certifikatës
16.07.2023