OI – 129 Inspection body NOA CONTROL DOO Skopje

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Inspection body NOA CONTROL DOO Skopje
Adresë
ul. 1612 no.3, ZGR.3/1, KAT PR-LOK.4-AERODROM, 1000 Skopje
nenad.b@metrolab.mk
+ 389 71 26 33 49
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of flow and volume meters for liquid fuels and liquefied petroleum gas
Akreditimi i parë
02.02.2022
Data e vlefshmërisë së certifikatës
01.02.2026