OI – 081 TDPTU NEDELJKOVIC ltd. export- import Skopje

Inspection Body Nedeljkovic Skopje
Inspection of flow and volume meters for liquid fuels and liquefied petroleum gas
Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
TDPTU NEDELJKOVIC ltd. export- import Skopje Inspection Body Nedeljkovic Skopje
Adresë
Zan Zores, No. 65,1000, Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of flow and volume meters for liquid fuels and liquefied petroleum gas
Akreditimi i parë
04.06.2014
Data e vlefshmërisë së certifikatës
03.06.2022