Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

OI – 083 INSPECTION BODY FOR ELECTRICAL MEASURMENTS AND TESTING AT TEHNOINSPEKT D.O.O. SKOPJE

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
INSPECTION BODY FOR ELECTRICAL MEASURMENTS AND TESTING AT TEHNOINSPEKT D.O.O. SKOPJE
Adresë
boul. Boris Trajkovski 148 1000 Skopje Republic of Macedonia
www.tehnoinspekt.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Technical examinations and periodic inspection on low voltage electrical installations Technical examinations and periodic inspections of grounding systems and testing of ground resistance Technical examination and periodic inspection of systems for lightning protection
Akreditimi i parë
06.10. 2014
Data e vlefshmërisë së certifikatës
05.10. 2023