OI – 089 Trading company for technical examinations and analyzes CENTER FOR VEHICLES CVS Strumica / Inspection body

Individual approval of vehicles, approval of altered vehicles and inspection of tachographs

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Trading company for technical examinations and analyzes CENTER FOR VEHICLES CVS Strumica / Inspection body
Adresë
Kliment Ohridski № 47, 2400 Strumica, Republic of Macedonia
070 214 111, 070 253 212
cvstrumica@gmail.com
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Single approval of vehicles, approval of altered vehicles inspection in determining and imprinting the identification marks of vehicles (chassis number and engine number), inspection of analogue and digital tachographs and taximeters and Inspection of vehicle for roadworthiness (ECMT)
Akreditimi i parë
18.06.2015
Data e vlefshmërisë së certifikatës
17.06.2027