OI – 107 Company for technical testing and analysis AVTOKONTROL PLUS DOOEL Kumanovo

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Company for technical testing and analysis AVTOKONTROL PLUS DOOEL Kumanovo
Adresë
Kozjacka bb,Dobrosane, Kumanovo R. Macedonia
031 454 500
e-mail : budod@t.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Individual vehicle approval in categories L, M, N, O, T, R, according article 2 paragraph 1 of Regulation on single approval of vehicle; Inspection of vehicle for Roadworthiness (ECMT);
Akreditimi i parë
11.04.2018
Data e vlefshmërisë së certifikatës
10.04.2026