OI – 110 Company for production, trade and services AVTOKONTROL-SERVIS import-export DOOEL Prilep / Inspection body

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Company for production, trade and services AVTOKONTROL-SERVIS import-export DOOEL Prilep/ Inspection body
Adresë
Orde Copela Str. No 183, 7500 Prilep Republic of Macedonia
075/200-061; 048/551-900
avtokontrol-servis@live.com
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Single approval of vehicles, approval of altered vehicles
Akreditimi i parë
01.02.2019
Data e vlefshmërisë së certifikatës
31.01.2027